Designérem vlastního života

28.02.2021

Lidé si často myslí, že vylezou z vysoké školy jako hotový produkt. Mají vystudováno, najdou si ideální práci, která je bude naplňovat, založí si rodinu a budou spokojeni. Často ale narazí. Zjistí, že obor, který vystudovali je vlastně příliš nebaví a neví co se životem po škole dál.

Nedávno se mi dostala do ruky kniha Designérem vlastního života napsaná Billem Burnettem a Davem Evansem, kteří jsou autoři stejnojmenného kurzu na Stanfordově univerzitě zaměřený na aplikaci principů designérů (prototyp, zkoušení, přetvoření) do vlastního života. Stejně jako designéři bychom neměli zůstat jen u přemýšlení, ale řešení skutečně realizovat. Měli bychom vymýšlet, zkoušet, a hlavně si užívat proces tvorby.

Život není jen o tom, abychom následovali svou vášeň, jak spousta pseudoodborníků moderní doby říká, ale abychom si vlastním úsilím a prací vytvořili život, který nám bude vášeň přinášet. Vášeň se vytváří. Je výsledkem dobrého designu. Musíte tedy zkoušet a objevovat, jaký design vám bude sedět a který ve vás vzbudí vášeň.

Základní je uvědomit si, že nikdy není pozdě na změnu. Ať už jste čerství absolventi, nebo máte dávno po padesátce vždy můžete změnit svůj život. Buďte zvídaví, zkoušejte různé věci, přetvářejte a nebojte se říct o pomoc druhým.

Žádný život není bez problémů. Nedříve si vyberte ten správný problém, na kterém chcete začít pracovat. Existují totiž problémy, pro které řešení neexistuje. Některé věci prostě nejsou fér, prostředí je proti vám. Zkrátka se jedná o problémy, kterými je zbytečné se zaobírat.

První krok se změně je uvědomit si vaši startovní pozici - situaci, ve které se aktuálně nacházíte. Zhodnoťte vaši situaci v oblasti zdraví, lásky, zábavy a práce. Je to jako s každou cestou. Pokud nevíte, kde jste, nemůžete vědět, kam jít.

Zkuste se zamyslet, co je vašim úkolem.

  • Práce - Co dělá práci dobrou práci? Co vás baví?

Zkuste napsat esej o tom, co pro vás znamená práce. Proč vlastně pracujete? A podívejte se na jakoukoliv aktivitu, nejen tu, za kterou dostáváte výplatu.

  • Život - Co dělá život dobrým životem? Jaký je smysl života?

Zamyslete se na významem vztahů mezi lidmi, zda věříte v Boha, jaký je význam lásky...

Důležité je nežít život jiných. Žijte podle sebe, podle svých vlastních hodnot a snažte se, aby to, kdo jste, čemu věříte a co děláte, bylo v souladu. Jedině tak můžete žít spokojený život. Proto upravte váš život tak, aby odpovídal vašim hodnotám. Díky tomu můžete lépe najít smysl vašeho života.

Zamyslete se nad tím, kde se váš pohled na život a práci rozchází, doplňují se nebo nejsou vůbec v souladu. Životní a pracovní pohledy by měly být v souladu, aby vám váš život dával smysl. Pohled na život a práci by vám měly sloužit jako kompas, podle kterého byste se měli v životě orientovat. Určují hodnoty, které v životě máte.

K tomu, aby vás život bavil, je dobré v každém dni najít co nejvíce stavů flow - tedy koncentrovaných stavů, ve kterých plně využíváte své schopnosti. Pokud chodíte do práce jen z povinnosti, pravděpodobně vás nenaplňuje a nemůžete v ní zažívat pocity flow. Naopak pokud budete mít práci, kde budete těchto stavů dosahovat pravidelně, pak si časem vybudujete vášeň k práci.

To, jakou práci zvolit, k tomu vám pomůže váš kompas. Zkuste využít svou energii tím správným směrem. Pokud vás aktuální práce nenaplňuje, nemusí hned hledat zcela jinou práci, ale třeba zkuste změnit jen zaměření. Proč zahazovat něco, co jste vystudovali, čemu jste se už pěkný kus života věnovali? Třeba vám jen nesedí pozice, na které zrovna pracujete, styl práce, pracovníci, firma, ve které pracujete...

Abyste identifikovali stavy flow, zkuste si vést deník dobrých časů. Zapisujte si jednotlivé aktivity - denně. Ke každé aktivitě si zapisujte úroveň energie a pohlcení. Která aktivita vás nabíjí a zcela pohlcuje? Co jste se z dané aktivity naučili nového? Ze kterých činností pociťujete radost? Co vás motivuje? Buďte specifičtí, ne obecní. Zapište si, kde jste a jaké pocity máte, věci, které používáte, a také lidi, se kterými danou činnost vykonáváte. Každý týden pak projděte deník a zamyslete se nad zápisy.

Naplánujte si aktivity, které vás méně pohlcují (které jsou nutné provézt), okolo těch, které vás pohlcují (za odměnu) a které vám nebudou brát tolik energie. Budete tak efektivnější.

Lidé hledající si práci si často myslí, že na ně čeká ideální práce a jejich problém je pouze danou práci (pozici) najít. Většina z nás má ale spoustu možností, a tak bychom měli rozšířit svou pozornost a soustředit se na všechny možnosti (pozice), které máme. Pokud nevíte, co vše můžete chtít, nemůžete vědět, co skutečně chcete.

Udělejte si brainstorming - ten spočívá v nekritickém hodnocení možností. Myslete spíše na kvantitu než kvalitu řešení. Dejte příležitost všem možnostem. Čím více možností budete mít, tím větší šanci máte, že najdete tu kvalitní. Nešáhnete hned po první možnosti, která se vám naskytne. Obvykle se jedná o průměrné řešení, které není příliš dobré.

Zkuste se nenechat omezovat. Nelpěte na jednom způsobu dosažení cíle, na jednom nápadu. Hledejte jiná řešení, jiné pohledy na problém. Některé řešení nejsou možné realizovat - smiřte se s tím. Některá řešení jsou reálná, jen se často necháme limitovat našimi falešnými obavami - já to nezvládnu, nemám na to, je to příliš riskantní, ... Neznamená to ale, že toto řešení je nereálné.

Abyste snížili obavy, vytvořte prototyp a vyzkoušejte ho. Čím dříve zjistíte, že dané řešení nefunguje, tím lépe. Vyzkoušeli jste ho, nefungovalo a z chyb se můžete poučit. Chyby vás můžou posunout se dál.

K utřídění myšlenek můžete využít také myšlenkové mapy. Vytvořte mapu zapojení - které věci vás pohlcují; energie - které věci vás nabíjí; a flow - které věci vám poskytují stavy flow.

Vytvořte si tři alternativní představy, jak by mohl váš život vypadat. Z každé mapy si vyberte vždy 3 věci, které vás zaujmou, které vás baví a můžou být užitečné pro ostatní. Vytvořte z nich popis práce - role. Z nich pak začněte vytvářet další myšlenkové mapy.

Dále si vytvořte 3 možné verze vašeho života za 5 let. Buďte otevřeni. Všechny totiž můžou být stejné dobré. Zamyslete se, co byste mohli dělat (plán A), co budete dělat, když selže plán A, a co byste dělali, kdybyste měli neomezené možnosti. Možnosti si graficky vizualizujte. Vytvořte si 6 slovní popis daného způsobu života, otázky, které se k danému způsobu života vážou, a na které zatím neznáte odpověď. a ohodnoťte daný způsob života vzhledem k časovým možnostem, penězům, pravděpodobnosti, soudržnosti, jistotě, reálnosti, dopadu, ...

Své představy zkuste sdílet s ostatními. Najděte někoho, kdo už žije život, který chcete žít. Pokud se jedná o potenciálního kolegu nebo šéfa, nesnažte se hned žádat o místo, ale snažte se nejdříve zjistit, jak se na svou pozici dostal, jaký je jeho příběh. Položte mu otázky, které jste si zapsali dříve.

Často také platí, že pracovní pozici pro vás nenajdete na internetu, ale přímo ve firmě. Inzeráty jsou často obecné, aby firma zaujala co nejvíce potencionálních kandidátů. Snažte se proto dostat do firmy přes kontakty. Lidé obecně rádi pomáhají ostatním. Nesnažte se druhého přesvědčit o tom, jak jste skvělí, ale spíše se snažte dozvědět o firmě, zda se v ní nenachází nějaká příležitost pro vás. Zajímejte se o firmu, o člověka, to lidem více lichotí. Buďte autentičtí. Pokud projevíte o daného člověka nebo firmu zájem, pak vám možná sám navrhne, zda byste nechtěli pro ně pracovat.

Pokud máte k dispozici více možností, vyberte si 10 nejlepších. Pokud byste nevybrali vámi preferované řešení, pak vám po výběru 10 nejlepších bude chybět a nic vám nebrání ho do těch 10 zahrnout. Nakonec vyberte jedno řešení a zkuste ho. Ostatní hoďte za hlavu. Není nic horšího než stále promítat v hlavě, zda jste zvolili správně. Nerozhodnost vás může stát zbytečně čas, energii, anebo můžete o příležitost přijít úplně. Obvykle platí, že je dobré se rozhodnout než s rozhodnutím zbytečně otálet.

Postup je následovný:

  • vygenertujte možné řešení - využijte myšlenkové mapy, konzultujte své nápady s ostatním, důležitá je kvantita, ne kvalita;
  • zúžte výběr - pokud budete mít řešení příliš mnoho, budete zahlceni.

Na základě vašich zkušeností a pocitů se rozhodněte. K rozhodnutí vám může pomoct meditace, jóga nebo vedení deníku. Zklidníte svou mysl, ujasníte si své priority a vizualizujete si váš budoucí život. Důležité je rozhodovat se v klidu, ne ve stresu, nevyspalí nebo hladoví, abyste zapojit kognitivní část mozku.

Důležité je nad rozhodnutími přes míru nepřemýšlet. Není potřeba zvolit na poprvé tu nejlepší možnost. Sami to často ani nedokážete v dané situaci posoudit. Vyberte si jedno a další si nechte do zálohy. Štěstí spočívá v tom odprostit se od věcí, které nepotřebujete. Zaměřte proto svou pozornost na něco jiného.

Nebojte se chybovat. Vytvořte prototyp vašeho života a zkoušejte. Čím dřív poznáte, že řešení není správné, tím dříve se můžete poučit z chyb a hledat lepší řešení s novými informacemi a zkušenostmi. Rozdělte neúspěchy na nehody, které se stávají každému (rozbitá sklenice, vykradení, ...), vyplývající z vašich vlastností (zaspání, ...) a na ty, ze kterých se můžete poučit.

Život je o učení. Je to nekonečná hra bez vítězů a poražených. Je to neustálý nikdy nekončící proces. Zkuste se stát lepší verzí sami sebe. Budete víc sami sebou.

Zkuste vytvořit tým lidí, se kterými se budete pravidelně potkávat, sdílet vaše myšlenky a vzájemně se motivovat a pomáhat si.