Hluboká práce

24.01.2021

V poslední době jsem si oblíbila audioknížky. Už se mi trochu omrzelo sledování Youtube videí, a tak jsem našla novou zálibu a způsob, jak využít čas, který strávím cestou do práce, během nebo domácími pracemi. První knížku, kterou jsem si takto naposlouchala, byla Hluboká práce od Cala Newporta.

V této knížce se Cal Newport zabývá důležitostí hluboké práce - tedy aktivitou, na kterou se plně soustředíme a nenecháme se rozptylovat okolím. Technologie se totiž stále vyvíjejí a jednou přijde doba, kdy značnou část prací budou za nás dělat stroje. Proto bychom jako budoucí povolání měli vybírat takovou práci, která nebude jednoduše strojově nahraditelná. Zaměstnaní budou jen vysoce kvalifikovaní lidé, kteří umí využít inteligentní stroje; nadaní lidé (nezávisí na tom, kde se nachází), kteří zvládají práci za více lidí; a majitelé s kapitálem.

V budoucnosti uspějí především (a možná jen ti), kteří budou umět pracovat kreativně s inteligentními stroji, rychle se naučit náročné dovednosti a vytvářet rychle kvalitní produkty. K tomu, aby byl člověk se naučit rychle nějaké nové dovednosti, je ale zapotřebí hluboká práce. Práce, při které zapojujeme stejný okruh v mozku, a jsme tak schopni pracovat a učit se efektivněji. Žádné vyrušování maily, kolegy nebo činnost, nad kterou téměř nepřemýšlíte, ale hluboká práce, která vás dostane do stavu flow - naprosté koncentrace, při které nevnímáme čas, která je zároveň náročná, ale neodradí nás, baví nás a jde nám od ruky. Přináší nám zároveň radost a uspokojení. Je proto dobré svůj den naplánovat tak, abychom těchto stavů během dne dosahovali. Pomůžou nám dosáhnout hluboké práce a zároveň nás uspokojí.

Existuje několik způsobů, jak můžeme hlubokou práci začlenit do našeho života:

  • Najít si několik týdnů (několik dnů v týdnu), kdy se zavřeme na chalupě, doma, nebo na nějakém jiném klidném místě, nebudeme reagovat na maily, zvedat telefon, odpojíme se od internetu a budeme soustředěně konzistentně věnovat čas hluboké práci.
  • Vytvořit si z hluboké práce návyk, který budete praktikovat každý den nebo si stanovit přesný čas, kdy s hlubokou prací začneme. Naplánujte si návyky, které vám pomůžou se každý den dostat do stavu koncentrace a jiné, které vám pomůžou zvládat i něco jiného (rodinu, domácnost, trávení volného času, ...).
  • Věnovat hluboké práci jakýkoliv volný čas, který se vám během dne naskytne (k tomu je ale nutný trénink a jistá dávka sebevědomí).

K tomu, abychom se do stavu flow dostali, je potřeba se propracovat. Vhodné je před prací zařadit návyky, které nás připraví na to, že se budeme muset po určitou dobu soustředit na nějakou činnost bez přerušení. Obvykle nám totiž nevystačí jen síla vůle, abychom u nějaké činnosti dlouho vydrželi. Je zapotřebí:

  1. Soustředit se na to důležité. Nesnažit se zvládnout vše, ale jen to podstatné. Určit si specifický cíl.
  2. Sledovat úspěšnost. Důležité je zaměřit se na sledování toho správného aspektu (ne váhy u hubnutí, ale např. počet naběhaných kilometrů, apod.).
  3. Zhodnocení výsledků. Udělejte si tabulku s počty hodin, které jste hlubokou prací strávili každý den a zaznamenávejte si zároveň velké úspěchy, kterých jste dosáhli. Získáte tak představu, kolik hodin hluboké práce je zapotřebí pro dosažení jednotlivých cílů, jelikož naše představa o počtu potřebných hodin k dosažení cílů je zkreslená.

Stejně jako práce je důležitý i odpočinek. V současné době jsme zahlceni informacemi ze všech stran, a pokud řešíme složité problémy nebo si máme udělat názor na konkrétní věc, na kterou existují protichůdné názory, je zapotřebí odpočívat a nechat mozek vyřešit vše za nás. Bez našeho vědomí se totiž v mozku třídí myšlenky. Ujasníme a utřídíme si tak informace, které o daném tématu známe, a třeba přijdeme s originálním řešením.

Proti hluboké práci jde tzv. multitasking, který nás nutí stále přepínat kontexty a zaměřovat naši pozornost během několika okamžiků na různé věci. Zvládneme díky tomu sice spoustu různých věcí, ale na druhou stranu ztrácíme schopnost soustředit, navykneme si střídat aktivity a neudržíme tak dlouho pozornost.

Pro hlubokou práci se musíme naučit soustředit se a odolat vyrušení. Je dobré ji trénovat po co nejdelší dobu. Berte hlubokou práci jako něco, kolem čeho se bude točit váš celý den. Čím více času hlubokou prací strávíte, tím více natrénujete schopnost koncentrace. Naopak pokud se věnujete naprostou většinu dne plytkou prací, pak si navyknete střídat kontexty. Naučte se dělit práci do ucelených bloků a trénujte koncentraci a zaměření se na jednu činnost, jak nejvíc to jde.

Jednou z nejčastějších příčin rozptýlení od hluboké práce v dnešní době je technika, konkrétně maily a sociální sítě, které nám narušují naši koncentraci. Je nutné zavést si režim. Tzv. digitální detox, kdy lidé na jeden den zůstanou odstřiženi od internetu, jim v podstatě příliš nedá. Je to jako byste si dali mezi všemi nezdravými jídly, které obvykle jíte, jednou za měsíc na oběd salát. Ano, uspěli jste a jeden den jste vydrželi, ale co pak? Je zapotřebí si vybudovat zdravé návyky - stanovit si konkrétní časová okna, kdy budete kontrolovat maily a sociální sítě. Tím zamezíte neustálému přepínání kontextu mezi prací a zábavou.

Pokud potřebujete internet k vaší práci a stále ujíždíte k brouzdání internetem, pak si můžete např. stanovit čas práce offline a online, který rozdělíte do časových bloků. Důležité je stanovovat si bloky offline a online i při trávení vašeho volného času. Jde o natrénování koncentrace na určitou činnost a vyvarování se plytké práce nebo multitaskingu, který máme často v sobě zakořeněný a projevuje se pak i v práci.

Koncentraci můžete trénovat například meditací. Meditujte kdekoliv a kdykoliv - při procházce, při cestě do práce, běhu nebo mytí rukou. Meditace vás naučí se soustředit a přemýšlet o jednom konkrétním tématu. Při meditaci bychom se neměli ale zacyklit, ale rozvádět myšlenky dál. Díky tomu si nacvičíme kreativní myšlení.

Kromě koncentrace je dobré si trénovat i svou paměť. Existuje mnoho technik, které vám s tím pomůžou a díky nim si budete moct zapamatovat celý balíček karet.

Abychom se naučili hluboké práci je potřeba odstranit nadbytečnou povrchní práci. Jednou z technik, kterou některé z firem zavedly, je zkrácení pracovní doby z pěti na čtyři dny. Pokud si myslíte, že kvůli tomuto nařízení zaměstnanci odvádí méně práce, tak se mýlíte. Díky menší časové dotaci netráví zaměstnanci tolik času povrchní prací, brouzdáním po internetu a vybavováním se s kolegy. Soustředí se spíše na podstatné věci, které jsou potřeba udělat. Nemají takovou tendenci prokrastinovat.

Autor navrhuje plánovat si každý den po hodinách, či minutách. Může se to zdát svazující, ale jde jen o úhel pohledu. Uvědomíte si totiž, čím a jak trávíte svůj čas, a to nejen pracovní. Je dobré stanovit si časová okna, ve kterých se věnujete nějakému druhu činnosti - vytvořte si obecné bloky (předejdete tak tomu, že budete muset neustále přeplánovávat váš rozvrh). Dále během dne můžete přizpůsobit okna okolnostem. Důležité ale je časová okna dodržovat a nedělit je na kratší úseky. Časová okno můžete odsunout nebo vytvořit při plánování překryv oken pro případ, že by nějaká činnost zabrala více času, než jste původně mysleli, a tak to na začátku bývá téměř s jistotou. Stejným způsobem rozdělte i svůj volný čas, ne proto, abyste se nechávali zbytečně svazovat, ale abyste si byli vědomi, jak váš volný čas trávíte a kolik času jednotlivým mimopracovním aktivitám věnujete.

Důležité je stanovit si limity své práce. Lidé nechávají často pracovní dobu přesahovat do volného času. Workoholici tráví prací od rána do pozdních hodin a prokrastinátoři často díky tomu, že v práci nedělají, co by měli, musí práci dohánět po večerech. A jak jsem už v úvodu zmínila, člověk potřebuje i odpočívat. Proto koncentrovanou práci směřujte do období do páté hodiny. Dále nedělejte práci navíc (za ostatní nebo jednoduše takovou, kterou může dělat někdo jiný). Při odmítání buďte obecní - už máte něco jiného, nestíháte, nemůžete...

Staňte se špatně dosažitelní. Zkuste odfiltrovat všechny maily, které vás nezajímají. Snižte očekávání odesílatelů, že jim odepíšete. Zredukujte množství vzájemně poslaných mailů díky tomu, že budete psát konkrétní obsáhlé maily, které v sobě budou zahrnovat všechny podstatné a důležité údaje. Neodpovídejte na zbytečné maily.

Knížka se mi velmi líbila. Byla čtivá a obsahovala spoustu praktických rad. Byla podložena odbornými studiemi a proložena zajímavými příběhy. Sama jsem díky ní zjistila, že díky multitaskingu během volného času mi často chybí schopnost dlouhodobé koncentrace v práci a často trávím svůj den jen malými ne nezbytnými povinnostmi, díky kterým nemám čas na často podstatnější věci.